تماس با ما
آدرس

جاجرود ، منطقه صنعتی کمرد ، گروه کارخانجات و بازرگانی SILCABLE

Telegram

SILCABLE@

Instagram

SILCABLE@

تلفن

۰۹۱۲۱۰۰۰۰۴۱

موبایل

۰۹۱۲۱۰۰۰۰۴۱ / ۰۹۱۰۸۷۰۰۰۴۱