صفحه نخست

مزایای کابل های سیل کیبل

نارسایی الکتریسیته ومقاومت بالا در مواجه با میدان مغناطیسی

تحمل دما از °c 60- الی°c 200 (مقاوم دربرابر گرما-سرما)

انعطاف پذیری وشکل گیری بالادر مقاطع گوناگون با حفظ پایداری

فاقد گازهای اسیدی هالوژن(هالوژن فری)

کم دود بودن(لو اسموک)

عدم رشد باکتری در ماده سیلیکونی مناسب برای استفاده در صنایع پزشکی

عدم انتشار شعله  ( flameRETARDANT )

1-Silicone Wire،ISIRI1926-3                     IEC 60245-3

2- Silicone Cable،ISIRI1926-4                  IEC 60245-4

3-HI Voltaje Ignition Cable ISIRI3569     IEC 60502

4-Hlogen free                                     IEC60754-1،IEC60754-2

5-Low Smoke                                     IEC61034-1،IEC61034-2

6-Flame retardant:ISIRI3081                  IEC60332

7-FIRE Resistance:ISIRI3082                IEC60331