برچسب: کابل ضد حریق
Fire Alarm Cable
کابل اعلام حریق

کابل اعلام حریق (FIRE ALARM CABLE) کابل اعلام حریق یا کابل ضد حریق در سیستم های اعلام حریق مورد استفاده قرار میگیرد و یکی از اجزای اصلی و حیاطی است. این کابل ها اساساً بعد از حریق استفاده نمیشوند و جهت آشکارسازی حریق بکار میروند.   ویژگی کابل اعلام حریق طبق استانداردهای بین المللی کابل […]

نوشته شده در تاریخ : 28 اکتبر 2019